Moties

Op deze pagina vindt u overzichten van ingediende moties.

Een motie is een gemotiveerde uitspraak of verzoek van de raad aan het college. Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats. Een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp heet een motie 'vreemd aan de orde van de dag'. Behandeling van zo'n motie vindt plaats aan het eind van de agenda.

Overzicht moties

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar moties

of