Schriftelijke vragen

Hieronder vindt u een overzicht van Schriftelijke vragen die zijn ingediend volgens het Reglement van orde, artikel 44.
Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
De antwoorden worden toegezonden aan de indiener van de vragen en worden geplaatst op de digitale Lijst Ingekomen Stukken van de raadswebsite.
Op verzoek van een raadslid kan de (beantwoording van de) schriftelijke vraag geagendeerd worden voor een informatiecarrousel, alwaar nadere inlichtingen gevraagd kunnen worden omtrent het door het college gegeven antwoord.

Overzicht schriftelijke vragen

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar schriftelijke vragen

of