Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-06-2006 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.J. Lyklema
Griffier: mw. I.R. Zwart
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
Algemene bijlage
Vastgestelde notulen raad 22 juni 2006 (pdf, 114 bytes)
Vragenhalfuurtje van 22 juni 2006 (pdf, 13 bytes)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage