Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-02-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: G. Gerbrandy
Griffier: mw. J. van Hoppe MPM
0
1
1
1
2
6
5
4
4
4
0
0
0
0
Algemene bijlage
07 - Amendement GBA inzake zienswijze financiering extra inzet GGD ten behoeve van vergunninghouders - verworpen (pdf, 222 kB)
08 - Moasje FNP oer behearskosten - oanhalden (pdf, 230 kB)
08 - Moasje FNP oer hierferheging - oanhalden (pdf, 148.9 kB)
08 - Motie GBA inzake afstoten gebouwen - aangehouden (pdf, 133 kB)
08 - Motie PvdA inzake beheerkosten - aangehouden (pdf, 129.8 kB)
12 - Motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA inzake grensrivier de Lauwers en KH 2018 - Aangenomen (pdf, 140.7 kB)
11 - Motie vreemd aan de orde van de dag van CU inzake Digi-taalhuis - Ingetrokken (pdf, 135 kB)
13 - Moasje frjemd oan de oarder fan de dei fan FNP oer humanitêre help oan flechtlingen yn Grikelân - Fersmiten (pdf, 142.5 kB)
08 - Inspraakreactie F. Ralten (pdf, 48.8 kB)
Vastgestelde besluitenlijst raad 16 februari 2017 (pdf, 190.3 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage