Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Informatiecarrousel
Datum: 09-03-2017 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: G. Gerbrandy
Griffier: mw. J. van Hoppe MPM
1
0
0
0
2
2
3
Algemene bijlage
01 - Presentatie Paauw - Presentatie plannen zwembad De Kûpe (pdf, 936.5 kB)
03 - Presentatie - Ambitie Omgevingswet Achtkarspelen, invoeringsstrategie bepalen (pdf, 1.2 MB)
04 - Presentatie - Verdeling verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op gemeentelijke sportterreinen (pdf, 147.3 kB)
01 - Presentatie Hoving - Presentatie plannen zwembad De Kûpe (pdf, 4 MB)
01 - Inspraakreactie Van der Plaat - Tiko Kinderopvang (pdf, 218.8 kB)
Kort verslag informatiecarrousel 9 maart 2017 (pdf, 253.9 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage