Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Informatiecarrousel
Datum: 30-03-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: G. Gerbrandy
Griffier: mw. J. van Hoppe MPM
1
2
2
1
4
1
Algemene bijlage
01 - Presentatie - Evaluatie armoedebeleid ‘Iedereen van waarde' (pdf, 129.4 kB)
03 - Presentatiesheet - Herinrichting sportcomplex Twijzel (pdf, 355.9 kB)
05 - Presentatie - Overheveling onderhoud sportvelden (pdf, 119.7 kB)
03 - Inspraakreactie dhr. Pilat over Herinrichting sportcomplex Twijzel (pdf, 163.2 kB)
Kort verslag informatiecarrousel 30 maart 2017 (pdf, 276.7 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage